Nieuws


Beste leden/sportvisser,


Vanaf het seizoen 2017 is het voortaan mogelijk de landelijke vispas via ons te bestellen.


Stuur daarvoor een email naar info@hsvhetsluiske.nl met daarin:

- Voorletters + Achternaam
- Adres
- Geboortedatum
- Emailadres

Ook dient de contributie overgemaakt te worden op:
IBAN: NL98RBRB0917979885
t.a.v. HSV Het Sluiske


Zodra het geld overgemaakt is gaan wij over tot het bestellen van de pas.
U wordt tijdig geïnformeerd waar u deze op kunt halen.


Leden van HSV 't Sluiske krijgen automatisch een vergunning voor de Hamerspoel.Kosten van de vispas:

Grote pas: € 30,00

Jeugdpas: € 10,00

Extra pas: € 20,00


Om te kijken welke vispas bij jouw hoort kun je kijken op: www.sportvisserijnederland.nl