Hengelsportvereniging Het Sluiske

Welkom op de website van Hengelsportvereniging Het Sluiske. Wij zijn opgericht op 21 februari 2002 en de vereniging telt ongeveer 70 leden uit Overlangel en omgeving.

Uitnodiging Jaarvergadering H.S.V. Het Sluiske 2018

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van hengelsportvereniging Het Sluiske.

Deze wordt gehouden op woensdag19 december 2018.Aanvang 20.00 uur, in Overlangel bij de parkeerplaats van de voetbal vereniging OKSV achter de kerk.

Agenda punten.

1. Opening voorzitter.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen van de vorige vergadering.

4. Jaarverslag 2018

5. Jaarverslag Penningmeester.

5a. Verslag kascontrole.

7. Bestuursverkiezing, periodiek aftredend:

8.Bespreking wedstrijd progamma 2019.

9. Pauze, Contributie,uitreiking vispas.

10. Rondvraag.

11. Sluiting door de voorzitter.

 

 

 

Komende wedstrijden:

DatumAanwezigLotingAanvangEindeWedstrijdLocatie

Overzicht alle wedstrijden

 
 

© Copyright 2018 Hengelsportvereniging HSV 't Sluiske || Alle rechten voorbehouden || AVG || Privacy statement

Laatst bijgewerkt: dinsdag 4 december 2018 - 8:58:54